Agenda | Activities | Library | Login

Baccalaureate Programme

  • Presentation
  • Subjects and Teachers
  • Tutors
  • Batxibac
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

The purpose of the baccalaureate diploma is twofold: it provides solid scientific and humanistic education that guarantees students the opportunity of a permanent education and an independent life while building a good foundation in order to complete their chosen higher education studies successfully.

The world of university education has changed considerably in recent years. A new format involving small groups, seminar work, and open dialogue between students and teachers within a community context requires students to have a new attitude to higher education and university life.

The baccalaureate programme at Escola Sant Gregori has always been sensitive to the changing realities of higher education and offers its students the opportunity to have an authentic preuniversity experience by encouraging study groups and providing a top-level academic and intellectual relationship between students and teachers. In this way, students are able to deepen their knowledge of the subjects studied while satisfying their intellectual curiosity and improving their work habits for higher education. In this sense, the dimensions of our centre are very suitable for enabling and encouraging this community within the study programme.

We aim to enable our students to acquire a series of work habits that reflect an adult level of intelligence: discipline and order in study, scientific work methods, autonomy and rigor in intellectual work, an inquisitive spirit and a proactive attitude toward their own education.

Upon completion of the baccalaureate diploma, students must select the type of higher education they wish to pursue. To help students make responsible and well-chosen decisions, we offer personalized counselling given by experts in higher education.

Escola Sant Gregori offers two types of baccalaureate diploma: the Baccalaureate in Social Sciences and Humanities, and the Baccalaureate in Science and Technology, both with a multitude of avenues.

 

PRIMER
  SEGON
 
MATÈRIES
PROFESSORS

MATÈRIES

PROFESSORS
Anglès

Cristina Castillo

Usoa Sol

Cristina Bonastre

Anglès

Cristina Bonastre

Vanessa Sala

Usoa Sol

Anglès del CAE Preparation

Usoa Sol

   
Biologia Violeta Saló
Biologia Begoña Vendrell
Castellà

Jezabel Koch

Castellà

Pablo Sandoval

Català Abel Ramon
Català

Alessandra Marcia

    Ciències de la Terra i del Medi Ambient Begoña Vendrell
Ciències de la Terra i del Medi Ambient Josep Serrarols
Economia de l'empresa Víctor Cervera
Dibuix tècnic Toni Calvet
Filosofia

Ignasi Lasheras (A)

Xavier Ibáñez (B)

Economia Ignasi Lasheras Dibuix tècnic Toni Calvet
Economia de l'empresa Víctor Cervera Física Francesc Blasi
Educació física Javier Rebollo
Francès Elisenda Amado
Filosofia Pablo Sandoval (A)
Geografia Ignasi Lasheras
  Igansi Lasheras (B)
Grec Eva Roquet
Física Èric Seró
Història de l'art Oriol Brugarolas
Francès Elisenda Amado
Història de Catalunya i Espanya Ferran Casanova
Història contemporània Ferran Casanova
Literatura castellana Abel Ramon
Literatura universal Xavier Ibáñez
Literatura catalana Alessandra Marcia
Llatí Eva Roquet
Llatí Eva Roquet

Matemàtiques

Matemàtiques Ciències Socials

David Virgili

Víctor Cervera

Matemàtiques David Virgili
Dibuix artístic Dolors Valls
Matemàtiques Ciències Socials Víctor Cervera
Química Duniel Pío Química Duniel Pío
Tecnologia Industrial Francesc Blasi
Tecnologia Industrial Èric Seró
       
PRIMERO
   
TUTORES
VISITS
CALLS
A Pablo Sandoval Martes de 8.00h a 9.00h Lunes de 13.30h a 14.30 h
B Violeta Saló Jueves de 9.00h a 10.00h Miércoles de 11.30h a 12.30h
     
SEGUNDO    
TUTORES VISITS CALLS
A Víctor Cervera Martes de 13.30h a 14.30 h Miércoles de 12.30h a 13.30 h
B Èric Seró Martes de 8.00 a 9.00 h Jueves de 14.45 a 15.45 h

PROGRAMA BATXIBAC | ESCOLA SANT GREGORI

Què és?

 

El programa Batxibac és un batxillerat d’excel·lència que permet obtenir al mateix temps el batxillerat espanyol i el baccalauréat francès. Suposa fer un terç de l’horari lectiu en llengua francesa (10 hores a primer i 10 a segon).

El diploma Batxibac permet als estudiants accedir a l’espai universitari francòfon (França, Canadà, Suïssa, Bèlgica) en les mateixes condicions que els estudiants d’aquests països.

Amb el títol de baccalauréat francès l’alumne acredita el nivell B2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

A qui s’adreça?

El Batxibac s’adreça a alumnes amb gran capacitat de treball i que acreditin el nivell B1 del Marc Europeu o Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B1) en acabar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Quin és el seu currículum?

Cada centre disposa d’autonomia per a configurar el seu currículum, el qual, en tot cas, ha d’incloure les matèries de Llengua i literatura franceses i d’Història de França. A l’Escola Sant Gregori el programa es concreta de la manera següent:

 

1r BTX

Français 3

Littérature Française 2

Histoire France 2

Philosophie 2

Tutorat * 1

Travail Recherche ** x

 

2n BTX

Français 3

Littérature Française 2

Histoire France 2

Philosophie x

Tutorat * 1

Travail Recherche ** 2

 

*Heure d’accompagnement personnalisé. Conversation et textes.

**Entièrement ou partiellement en français.

 

El programa inclou un intercanvi amb un institut del sud de França. El curs vinent es farà només si la situació pandèmica ho permet.

Els alumnes han d’assistir una sola tarda al centre, tant a 1r com a 2n. Si així ho desitgen, podran cursar una matèria d’anglès extraescolar, però en aquest cas hauran d’assistir al centre una tarda més.

 

Com s’obté?

La doble titulació s’obté sempre que l’alumne superi totes les matèries cursades al batxillerat mixt i la prova externa de baccalauréat, que es realitza íntegrament en francès al mes de maig.

 

Quantes places hi ha?

El centre disposa només de 10 places. Si els sol·licitants compleixen tots els requisits, l’assignació es farà per ordre d’inscripció.

 

Vols més informació?

Enllaç: XTEC – Batxibac

Bookmark This