Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Calendari de preinscripció 2019-2020

Segon cicle d'Educació Infantil (EI3, EI4 i EI5) i ensenyament obligatori (Primària i Secundària)

 

 

Difusió de l'oferta: 

Presentació de les sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril

Presentació de la documentació: 

Publicació de les llistes amb el barem:

Sorteig:

Reclamacions:

Publicació de les llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions:

Publicació de l’oferta definitiva:

Publicació de les llistes d'admesos:

Període de matriculació (E. Infantil, Primària i 1r d’ESO):

Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO):

Període de matrícula extraordinària d’ESO (pendents exàmens setembre):