Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Calendari de preinscripció 2017-2018

Segon cicle d'Educació Infantil (EI3, EI4 i EI5) i ensenyament obligatori (Primària i Secundària)

 

 

Difusió de l'oferta: 20 de març de 2017.

Presentació de les sol·licituds: del 23 de març al 4 d'abril, ambdós inclosos.

La tramesa de les sol·licituds per Internet es pot fer fins a les les 24h del 4 d'abril de 2017

Publicació de les llistes amb el barem: 24 d'abril de 2017.

Sorteig: 4 de maig de 2017

Reclamacions: del 25 al 27 d'abril de 2017

Publicació de les llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017

Publicació de l’oferta definitiva: 30 de maig de 2017

Publicació de les llistes d'admesos: 2 de juny de 2017

Període de matriculació (E. Infantil, Primària i 1r d’ESO): del 12 al 16 de juny de 2017

Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO): del 26 al 30 de juny de 2017

Període de matrícula extraordinària d’ESO (pendents exàmens setembre): del 6 al 8 de setembre de 2017