Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Calendari de preinscripció 2018-2019

Segon cicle d'Educació Infantil (EI3, EI4 i EI5) i ensenyament obligatori (Primària i Secundària)

 

 

Difusió de l'oferta: 9 d'abril 

Presentació de les sol·licituds: del 13 al 24 d'abril, ambdós inclosos.

Presentació de la documentació: fins al 25 d'abril

Publicació de les llistes amb el barem: 3 de maig

Sorteig: 11 de maig

Reclamacions: del 4 al 8 de maig

Publicació de les llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig

Publicació de l’oferta definitiva: 11 de juny

Publicació de les llistes d'admesos: 12 de juny

Període de matriculació (E. Infantil, Primària i 1r d’ESO): del 21 al 27 de juny

Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO): del 25 al 29 de juny

Període de matrícula extraordinària d’ESO (pendents exàmens setembre): del 5 al 7 de setembre