Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Educació Secundària Obligatòria

  • Presentació
  • Matèries i Professors
  • Tutoria
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

L’Educació Secundària es correspon amb l’etapa vital que anomenem «adolescència», que és al mateix temps la del despertar de la vocació i la del despertar de la intel·ligència.

Procurem als nostres alumnes un ambient saludable dins i fora de l’aula, un ambient de vitalitat, de serenitat i de concentració que afavoreix el goig en l’amistat i l’alegria en l’estudi.

Confiem per principi en les possibilitats de tots els nostres alumnes, perquè només des de la confiança l’adolescent és capaç de trobar en ell tots els recursos que li han de permetre superar les dificultats amb què es pugui trobar.

Per donar bons models de rigor, entusiasme i exigència en el treball intel·lectual, comptem amb un planter de professors molt vocacionals i altament qualificats, que es mantenen en actiu en el cultiu de les seves disciplines respectives.

Prenem cura, al mateix temps, de l’equilibri personal dels nostres nois i noies, que té a veure amb l’intel·lecte però també amb les emocions, amb les expectatives, amb l’assumpció intel·ligent de les frustracions i dels propis límits, i amb la capacitat de prendre decisions d’una forma reflexiva.

Des de les tutories de cada grup classe, però també a través de l’acció coherent del conjunt de professors, acompanyem els nostres alumnes en el seu creixement personal i acadèmic, tot proporcionant-los un entorn adequat per al seu desenvolupament saludable.

Amb una dotació horària superior a la que mana la llei en disciplines que són fonamentals (anglès, matemàtiques, història, física i química), busquem un aprenentatge actiu i significatiu que vagi molt a fons en allò que en cada cas s’estudia, a fi que allò après quedi consolidat per a tota la vida.

En aquest propòsit, incorporem les noves tecnologies en els àmbits on el seu ús permet millorar realment la comprensió de les matèries i el rendiment escolar.

Als alumnes que així ho decideixen, els donem oportunitats d’assumir compromisos personals en relació a les temàtiques socials i mediambientals estudiades. Pel que fa a les llengües estrangeres, en els cursos superiors es prepara el First i l’Advanced en anglès i el Delf en francès, dins del mateix horari escolar.

Pel que fa a l’educació física, fomentem la pràctica de l’esport com a activitat saludable tant a nivell físic com social.

PRIMER
  SEGON
 
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Anglès Isabel Massaneda Anglès Cristina Bonastre
     

Marta Riba

 

 

Vanessa Sala

 

Vanessa Sala

 

Ciències naturals

Begoña Vendrell (A)

Violeta Saló (B)

Castellà Pablo Sandoval (A) i Abel Ramon (B)
Ciències socials Ferran Casanova
Català Glòria Farell
    Ciències naturals Josep Serrarols
Educació física Javier Rebollo Ciències socials
 
Montserrat Galí (A)
 
Núria Pociello (B)
Francès

Imma Pérez (A)

Elisenda Amado (B)

   
Català i castellà Pablo Sandoval Educació física Javier Rebollo
  Alessandra Marcia (A) Abel Ramon (B)
Francès

Elisenda Amado (A)

Imma Pérez (B)

Matemàtiques Cecília Calvo
Matemàtiques David Virgili
       
Plàstica

Dolors Valls

Eva Miraball

Música Pau Torcal
Tecnologies

Violeta Saló

Cecília Calvo

Valors ètics

Alessandra Marcia i Xavier Ibáñez (A)

Xavier Ibáñez i Vanessa Sala (B)

    Tecnologies

Violeta Saló (A)

Francesc Blasi (B)

 Valors ètics

Alessandra Marcia i Pablo Sandoval

Pablo Sandoval i Abel Ramon

   
TERCER
  QUART
 
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Anglès Cristina Bonastre Anglès Cristina Bonastre
 

Vanessa Sala

Marta Riba

Usoa Sol

 

Vanessa Sala

Usoa Sol

    Anglès del CAE Preparation

Usoa Sol

Castellà

Glòria Farell 

Castellà Glòria Farell (A) i Abel Ramon (B)
Català Abel Ramon (A) i Alessandra Marcia (B)    
    Català

Alessandra Marcia

Ciènces naturals Josep Serrarols i Violeta Saló
Ciènces socials Núria Pociello
Ciènces socials Núria Pociello i Ignasi Lasheras (A) Educació física Javier Rebollo
  Núria Pociello  (B) Educació eticocívica Xavier Ibáñez
Educació física Javier Rebollo Física

Violeta Saló

Èric Saró

Valors ètics Ignasi Lasheras Francès

Elisenda Amado i Imma Pérez

Francès Elisenda Amado Matemàtiques Cornèlia O'Callaghan

 

Matemàtiques

Cecília Calvo (A)

David Virgili (B)

Química Cornèlia O'Callaghan
Plàstica Toni Calvet Economia 

Víctor Cervera (A)

Ferran Casanova (B) 

Tecnologies

Francesc Blasi

Formació religiosa Xavier Ibáñez
       
OPTATIVES QUART
     
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Biologia i Geologia Josep Serrarols Llatí Pablo Sandoval
Informàtica David Virgili
Tecnologia Francesc Blasi

 

Professors de l'escola, professors universitaris

PRIMER
   
TUTORS
VISITES
TRUCADES
A Ferran Casanova Divendres de 9.00h a 10.00 h Dijous de 12.30 a 13.30 h
B Elisenda Amado Dijous i Divendres de 8.15 a 8.45 h Dimecres de15.45h a 16.45h
     
SEGON
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Pau Torcal  Dijous de 9.00 a 10.00 h  Dimarts de 9.00 a 10.00 h 
B Vanessa Sala
 Dimecres de 9.00 a 10.00 h  Dimarts de 11.30h a 12.30h
     
TERCER
   
TUTORS
VISITES
TRUCADES
A Ignasi Lasheras

Dimarts de 10.00 a 11.00 h

Divendres de 11.30 h a 12.30h
B Violeta Saló Dimarts de 9.00ha 10.00 h Dimecres de 9.00 h a 10.00h
     
QUART
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Alessandra Marcia Dijous de 13.30 a 14.30 h Dimecres de 10.00 a 11.00 h

B Abel Ramon

 

Dimecres de 8.00 a 9.00 h

Dimecres de 13.30 a 14.30 h

     

Compartir