Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Educació Secundària Obligatòria

  • Presentació
  • Matèries i Professors
  • Tutoria
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

L’Educació Secundària es correspon amb l’etapa vital que anomenem «adolescència», que és al mateix temps la del despertar de la vocació i la del despertar de la intel·ligència.

Procurem als nostres alumnes un ambient saludable dins i fora de l’aula, un ambient de vitalitat, de serenitat i de concentració que afavoreix el goig en l’amistat i l’alegria en l’estudi.

Confiem per principi en les possibilitats de tots els nostres alumnes, perquè només des de la confiança l’adolescent és capaç de trobar en ell tots els recursos que li han de permetre superar les dificultats amb què es pugui trobar.

Per donar bons models de rigor, entusiasme i exigència en el treball intel·lectual, comptem amb un planter de professors molt vocacionals i altament qualificats, que es mantenen en actiu en el cultiu de les seves disciplines respectives.

Prenem cura, al mateix temps, de l’equilibri personal dels nostres nois i noies, que té a veure amb l’intel·lecte però també amb les emocions, amb les expectatives, amb l’assumpció intel·ligent de les frustracions i dels propis límits, i amb la capacitat de prendre decisions d’una forma reflexiva.

Des de les tutories de cada grup classe, però també a través de l’acció coherent del conjunt de professors, acompanyem els nostres alumnes en el seu creixement personal i acadèmic, tot proporcionant-los un entorn adequat per al seu desenvolupament saludable.

Amb una dotació horària superior a la que mana la llei en disciplines que són fonamentals (anglès, matemàtiques, història, física i química), busquem un aprenentatge actiu i significatiu que vagi molt a fons en allò que en cada cas s’estudia, a fi que allò après quedi consolidat per a tota la vida.

En aquest propòsit, incorporem les noves tecnologies en els àmbits on el seu ús permet millorar realment la comprensió de les matèries i el rendiment escolar.

Als alumnes que així ho decideixen, els donem oportunitats d’assumir compromisos personals en relació a les temàtiques socials i mediambientals estudiades. Pel que fa a les llengües estrangeres, en els cursos superiors es prepara el First i l’Advanced en anglès i el Delf en francès, dins del mateix horari escolar.

Pel que fa a l’educació física, fomentem la pràctica de l’esport com a activitat saludable tant a nivell físic com social.

PRIMER
  SEGON
 
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Anglès Isabel Massaneda Anglès Cristina Bonastre
     

 Ariadna Olivares

 

 

Vanessa Sala

Ariadna Olivares

 

Isabel Massaneda

 

Ciències naturals

Begoña Vendrell (A)

Violeta Saló (B)

Castellà Pablo Sandoval
Ciències socials Francesa Bernà Català Glòria Farell
    Ciències naturals Josep Serrarols
Educació física Javier Rebollo Ciències socials
 
Francesa Bernà (A)
 
Montserrat Galí (B)
Francès

Imma Pérez (A)

Elisenda Amado (B)

   
Català i castellà Glòria Farell (B) Pablo Sandoval Educació física Javier Rebollo
  Alessandra Marcia (A) Pablo Sandoval Francès

Elisenda Amado (A)

Imma Pérez (B)

Matemàtiques Àlex Domínguez (B) Matemàtiques David Virgili
  Violeta Saló (A)    
Plàstica

Dolors Valls

Eva Miraball

Música Pau Torcal
Tecnologies  Violeta Saló i David Virgili (A) Valors ètics

Alessandra Marcia

Xavier Ibáñez

   Violeta Saló i David Virgili (B) Tecnologies

Violeta Saló (A)

Duniel Pío (B)

 Valors ètics Alessandra Marcia i Pablo Sandoval
   
TERCER
  QUART
 
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Anglès Cristina Bonastre Anglès Cristina Bonastre
 

Vanessa Sala 

Usoa Sol

 

Vanessa Sala 

Usoa Sol

    Anglès del CAE Preparation

Usoa Sol

Castellà

Luciano Aguilera 

Castellà Luciano Aguilera
Català Glòria Farell    
    Català

Alessandra Marcia

Ciènces naturals Josep Serrarols Ciènces socials Núria Pociello
Ciènces socials Núria Pociello (A) Educació física Javier Rebollo
  Núria Pociello i Ignasi Lasheras (B) Educació eticocívica Ignasi Lasheras
Educació física Javier Rebollo Física

Violeta Saló  

Valors ètics Ignasi Lasheras Francès

Elisenda Amado i Imma Pérez

Francès Elisenda Amado Matemàtiques

Duniel Pío

Matemàtiques

David Virgili (A)

Violeta Saló (B)

Química Duniel Pío
Plàstica Toni Calvet Economia 

Víctor Cervera (A)

Ignasi Lasheras (B) 

Tecnologies

Francesc Blasi

Formació religiosa Xavier Ibáñez
       
OPTATIVES QUART
     
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Biologia i Geologia Josep Serrarols Llatí Eva Roquet
Informàtica David Virgili
Tecnologia Francesc Blasi

 

Professors de l'escola, professors universitaris

PRIMER
   
TUTORS
VISITES
TRUCADES
A Francesca Bernà Divendres de 13.30 a 14.30 h Dimarts de 15.45 a 16.45 h
B Elisenda Amado Dimarts i Dijous de 8.15 a 8.45 h Dimecres de 8.00 a 9.00 h
     
SEGON
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Javier Rebollo  Dijous de 9.00 a 10.00 h  Divendres de 9.00 a 10.00 h 
B Pau Torcal  Dijous de 9.00 a 10.00 h  Dilluns de 10.00h a 11.00h
     
TERCER
   
TUTORS
VISITES
TRUCADES
A Ignasi Lasheras

Dimarts de 10.00 a 11.00 h

Dijous de 11.30 h a 12.30h
B Violeta Saló Dimarts de 15.45 a 16.45 h Dilluns de 10.00 h a 11.00h
     
QUART
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Alessandra Marcia Dijous de 13.30 a 14.30 h Dimecres de 11.30 a 12.30 h

B Alessandra Marcia

  Xavier Ibáñez

Dijous de 13.30 a 14.30 h

Dijous de 15.45 a 16.45 h

Dimecres de 11.30 a 12.30 h

Dimecres de 10.00 a 11.00 h

     

Compartir