Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Anglès

Malgrat la important dotació horària d’Anglès donada en el currículum escolar, l’Escola considera rellevants aquestes classes extraescolars que permetran als alumnes aprofundir els seus coneixements de l’idioma, adquirir més seguretat i preparar-se per als exàmens de referència europeus.

L’Escola compta amb la col·laboració d’una institució de prestigi com l’Escola d’Idiomes del CIC i ofereix avantatges respecte les classes que es fan en els seu edificis:

–Estalvi de temps. Classes al migdia o a la tarda.

–Estalvi econòmic. Preus més ajustats.

Les classes són de grups reduïts i homogenis. La inscripció es fa per quadrimestres que finalitzen amb un examen i es paga mensualment. Recordem que no és possible donar-se de baixa durant el quadrimestre en curs.

 

Cursos

  • Fun with English
  • Junior Line
  • A1 - A2 - B1 - B2
  • B1 - B2 - C1 - C2

Alumnes d’educació infantil - Fun with English

Curs dissenyat per formar als nens en l’expressió i comprensió oral i desenvolupar una bona actitud envers l’idioma. Es treballa a partir de contes i històries, sempre amb un enfocament molt lúdic. Formació de grups amb un mínim de 8 alumnes.

Classes: 1 sessió setmanal de 45 minuts

Horari: EI4 dijous de 13.45 h a 14.30 h  |  EI5 dijous de 13.45 h a 14.30 h

Responsable: Pere Cortiella Ibàñez

Alumnes de cicle inicial i mitjà de primària - Junior Line

Curs dissenyat per seguir familiaritzant-se amb l’idioma, ampliant vocabulari tot incidint en la fonètica i en la pronunciació. Especialment al primer cicle, es treballa per projectes i es fomenta l’expressió oral mitjançant tècniques de dramatització. A més, també es fomenta un aprenentatge lúdic de l’idioma a partir de la realització de treballs manuals i de la lectura interactiva de contes. Formació de grups amb un mínim de 8 alumnes.

Classes:

Cicle Inicial, 2 sessions setmanal de 45 minuts Cicle

Cicle Mitjà, 1 sessió setmanal de 75 minuts

Horari:

Cicle Inicial 1r, dilluns i dijous de 13 h a 13.45 h

Cicle Inicial 2n, dilluns i dijous de 13.45 h a 14.30 h

Cicle Mitjà 3r, divendres de 13 h a 14.15h

Responsable: Pere Cortiella Ibàñez

Alumnes de cicle superior de primària i 1r, 2n i 3r d’ESO - a1 - a2 - b1 - b2

Els grups es fan en funció de l’edat i a partir de 6è, del nivell de l’estudiant. Cursos dissenyats per adquirir una base més sòlida a nivell gramatical i lèxic, a més d’una major fluïdesa en l’idioma, tant a nivell escrit com oral. Formació de grups amb un mínim de 8 alumnes.

Els alumnes de 6è de primària aniran amb el grup de 5è o amb el grup de 1r d’ESO en funció del seu nivell.

Classes: 2 sessions setmanals de 75 minuts

Horari:

Cicle Superior, dimarts i dijous de 16.45 h a 18 h

1r, 2n i 3r d’Eso, dilluns o divendres de 16.45h a 19.30 h

Alumnes de 4t d’ESO i batxillerat - B1 - B2 - C1- C2

Els grups es fan en funció del nivell de l’estudiant. Es prioritza un treball aprofundit per a la preparació dels exàmens de Cambridge (First Certificate i Advanced). Formació de grups amb un mínim de 8 alumnes.

Classes: 1 sessió setmanal de 2,30 h

Horari: Dilluns o divendres de 16.45 h a 19.30 h

Responsable: Ana Zandarin

Compartir