A finals de l'any 2015, l'empresa andalusa Abengoa, SA va patir seriosos problemes de finançament. Des del punt de vista de l'assignatura podem destacar dos enfocaments: 

1 -   Al ser una empresa que cotitza a l’Ibex-35, Abengoa té l’obligació de tenir els comptes auditats. Podem aprofitar per veure quin paper juga l’auditoria dintre de l’empresa.

Article a 'Expansión'

Article a 'El País'

Article a 'El Economista'

 

    2- Si analitzem els seus estats financers, amb les eines (fons de maniobra i ràtios) del tema actual de segon de batxillerat, veiem com es podien preveure aquests problemes de falta de LIQUIDITAT.   

      Enllaç als balanços de l'empresa 31/12/2013 - 31/12/2014

      Article a 'El País'

      Article a 'Expansión'