Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Formem part de la Biblio(r)evolució

A l’Escola Sant Gregori l’adquisició del gust per la lectura es considera primordial en la formació dels nostres alumnes: a la Biblioteca de l’Escola treballem per a formar bons lectors. La biblioteca és també un espai que fomenta l’estudi i el treball i forma en l’ús de les TAC. Però creiem que la biblioteca també ha de ser un agent d’impuls i participació activa a la cultura digital: formar en l’accés i selecció de recursos digitals, propiciar espais i projectes de creació digital, etc.

És per aquest motiu que ens vam voler sumar a la Biblio(r)Evolució: Repensem els usos de la biblioteca escolar que proposava la Fundació Jaume Bofill, i hem estat un dels 30 centres escollits entre els 145 presentats.

La idea és convertir la biblioteca escolar en un agent innovador i catalitzador del canvi educatiu, definint i generant usos innovadors que integrin la biblioteca escolar. Creiem fermament en aquesta i és part important del currículum de primària i també ho vol ser de la secundària. La biblioteca s’ha de reinventar per continuar sent una eina imprescindible, de la mateixa manera que les maneres de treballar han canviat.

Si hem de triar un element vertebrador que ens agradaria explorar és el que té a veure amb l’impuls i la participació activa a la cultura digital com agent per a la revolució educativa. Ja hem començat un procés intern de reflexió per presentar un projecte realment biblio(r)evolucionari!

 

Compartir