Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Biblioteca: INVESTIGACIO SOBRE L ENTENIMENT HUMA
  PDF Print E-mail
Título:      INVESTIGACIO SOBRE L ENTENIMENT HUMA
Categorías:      Filosofia
LibroID:      7907
Autores:      DAVID HUME
ISBN-10(13):      9788429743920
Editorial:      EDICIONS 62
Fecha de publicación:      15-07-1998
Number of pages:      0
Idioma:      Non especificado
Imagen:      cover
Descripción:     

Product Description
La Investigació sobre l&acute,enteniment humà, reelaboració de la primera part del Tractat de la naturalesa humana, és l&acute,exposició més madura de la teoria del coneixement de Hume. Aquesta porta a les darreres conseq&uuml,&egrave,ncies els dos grans principis de l&acute,empirisme britànic: que totes les nostres represe

Repasos

Cerca el teu llibre

Buscar: 
Autors: 
Título: 
Categoría: 

Login reserva