Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

L’aire que respirem a l’escola

Al llarg de cinc anys, l’escola va participar en un projecte de recerca anomenat BREATHE (Brain development and air pollution ultrafine particles in school children). 

BREATHE és un projecte que té per objectiu l’estudi de l’impacte que la contaminació ambiental a l’escola té sobre el rendiment escolar dels nens. Està coordinat pel Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i liderat pel professor Jordi Sunyer (ex alumne de l’escola). El CREAL és un centre d’investigació de referència internacional que promou i desenvolupa la recerca sobre factors ambientals que poden afectar la salut humana. Aquest projecte està finançat pel Consell Europeu de Recerca (ERC), que selecciona els millors projectes científics d’Europa.

L'objectiu concret del projecte era avaluar si l'exposició als contaminants atmosfèrics pel tràfic incideix en el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes a les escoles de primària.

Els investigadors van dur a terme un estudi prospectiu entre gener de 2012 i març de 2013, amb 2.897 nens de set a deu anys, procedents de 39 escoles de Barcelona i Sant Cugat del Vallès en diferents condicions d'exposició a la contaminació de l'aire relacionada amb el tràfic. A l’Escola Sant Gregori hi van participar 108 nens i nenes.

De forma trimestral, els van realitzar proves per mesurar el desenvolupament, entre d’altres paràmetres, de la seva capacitat d'atenció i memòria de treball, dues funcions que creixen de forma constant en les edats analitzades. Simultàniament, es van fer mesures freqüents dels nivells de contaminació lligada al tràfic que es registraven tant dins com fora de les aules.

Ja en 2015 es van fer públics els resultats del projecte, que demostren, entre altres coses, que la contaminació de l'aire causada pel tràfic incideix de forma efectiva en el desenvolupament cognitiu en nens de 7 a 10 anys, ja que aquest desenvolupament és menor com més gran és aquesta contaminació.

L'estudi conclou que els cervells infantils es veuen afectats pels agents neurotòxics de la contaminació estudiada. No els danyen la memòria, però sí que alenteixen el seu progrés allà on els nivells de pol·lució són majors.

L'estudi ha avaluat tres aptituds que es desenvolupen al llarg de l'etapa d'educació primària i que influeixen després en el rendiment acadèmic dels alumnes. S'ha avaluat, d'una banda, la memòria de treball, que és aquella que permet retenir dades molt breument en el cervell sense arribar a memoritzar-les (com ara el sentit de la frase anterior per a no perdre el fil de la lectura). S’ha avaluat també, en segon lloc, l'anomenada memòria superior de treball, que permet retenir dades més complexes sense memoritzar-les i que és un indicador d'intel·ligència. I s’ha avaluat igualment, en fi, la capacitat d'atenció.

La recerca s'ha centrat en tres compostos nocius que produeixen els motors de combustió: el carbó negre (associat sobretot als motors dièsel), el diòxid de nitrogen i les partícules ultrafines.

En els resultats es veu clarament, per exemple, que, en els tests de memòria de treball, els nens dels barris més contaminats van millorar un 7,4% en un termini d'un any, però a les escoles situades en zones d'aire més net la millora va ser de l'11,5%. Per tant, l’estudi indica que un nivell alt de contaminació redueix en aproximadament un terç el desenvolupament de la memòria de treball.

Els resultats mostren que els centres amb millor aire es troben en la part de la ciutat més propera a la muntanya. I la nostra escola es troba en el 6è lloc de les escoles menys afectades per la contaminació. 

«Aquest és el primer estudi d'aquest tipus al món», diu el director de la recerca, i afegeix que les seves conclusions haurien de servir per a què es tingui en compte la qualitat de l'aire a l'hora de construir nous centres educatius i també per a reduir els nivells de tràfic i pol·lució entorn dels centres ja existents.

Des que es van presentar els resultats de la recerca fa gairebé dos anys, les seves conclusions no han deixat de tenir ressò en multitud de mitjans nacionals i internacionals, científics i generalistes. En les últimes setmanes ha sortit publicat un vídeo de l'exalumne i director del projecte, el Dr. Jordi Sunyer, que compartim al final de l’article, i ens ha visitat la TV italiana (RAI) per a fer un reportatge sobre el tema.

Per a la nostra escola, va ser un plaer haver pogut participar en el projecte, i no cal dir que és un orgull confirmar que allò que molts veuen com un desavantatge (la llunyania del centre de la ciutat), la ciència ha confirmat que constitueix, en realitat, una dels trets diferencials més positius de la nostra escola.

 

Recentment, la plataforma Eixample Respira ha fet públic un rànquing de 750 centres educatius de Barcelona, classificats segons el nivell de diòxid de nitrogen (NO2) que es concentra en el punt on estan situats durant l'horari escolar (de 9 a 17 hores), i que per tant és el que respiren els seus alumnes. El gràfic mostra com la nostra escola està situada entre les 35 escoles de Barcelona on els nivells de contaminació són més baixos.

 

VÍDEO EXPLICATIU DEL PROJECTE A CÀRREC DEL DR. JORDI SUNYER

 

REPORTATGE DE LA TV ITALIANA RAI (minut 15 a 19)

 

 • CSICMESURA
 • CSICMESURA2
 • ESG
 • IMG_1737
 • IMG_1765
 • IMG_1780
 • IMG_6816
 • IMG_6832
 • IMG_6840
 • IMG_6843
 • IMG_6939
 • IMG_7117
 • IMG_7146
 • IMG_7583
 • IMG_7588
 • IMG_7598
 • IMG_8293
 • IMG_9417
 • IMG_9418
 • P1050415
 • P1050421
 • P1050439
 • P1050477
 • P1050486
 • P1050512
 • P1100568
 • P1150945
 • P1150948
 • P1150952
 • P1150956
 • P1150967
 • breathe imagen
 • mapa 2
 • mapa