Agenda | Activities | Library | Login

Library: INVESTIGACIO SOBRE L ENTENIMENT HUMA
  PDF Print E-mail
Title:      INVESTIGACIO SOBRE L ENTENIMENT HUMA
Categories:      Filosofia
BookID:      7907
Authors:      DAVID HUME
ISBN-10(13):      9788429743920
Publisher:      EDICIONS 62
Publication date:      16-07-1998
Number of pages:      0
Language:      Not specified
Picture:      cover
Description:     

Product Description
La Investigació sobre l&acute,enteniment humà, reelaboració de la primera part del Tractat de la naturalesa humana, és l&acute,exposició més madura de la teoria del coneixement de Hume. Aquesta porta a les darreres conseq&uuml,&egrave,ncies els dos grans principis de l&acute,empirisme britànic: que totes les nostres represe

Reviews

Search your book

Search: 
Author: 
Title: 
Category: 

Login reserva