Agenda | Activities | Library | Login

Pre-registration calendar 2014-2015

<p><span style="text-decoration: underline;">Segon cicle d'Educació Infantil (EI3, EI4 i EI5) i ensenyament obligatori (Primària i Secundària)</span></p>
<p><em><a href="http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general-2021" target="_blank">En aquest enllaç trobareu totes les normes de preinscripció i matriculació i els calendaris amb els aspectes específics de cada un dels nivells educatius.</a>  <br /></em></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong>Difusió de l'oferta oficial:</strong> 4 de març</p>
<p><strong>Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica</strong>)<strong> (</strong>Educació In<strong>fantil de segon Cicle i Educació primà</strong>ria):<strong> del 7 al 21 de març</strong></p>
<p><strong>Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica</strong>)<strong> (Educació secundària obligatòria</strong>): <strong>del 9 al 21 de març</strong></p>
<p><strong>Publicació de les llistes amb el barem provisional: </strong>21 d'abril<strong><br /></strong></p>
<p><strong>Reclamacions: </strong>de 22 al 28 d'abril</p>
<p><strong>Publicació de la llista baremada definitiva:</strong> 3 de maig</p>
<p><strong>Sorteig:</strong> 9 de maig</p>
<p><strong>Publicació de la llista ordenada definitiva: </strong>11 de maig</p>
<p><strong>Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: </strong>27 de maig a l'1 de juny</p>
<p><strong>Oferta final definitiva de places escolars: </strong>9 de juny</p>
<p><strong>Publicació de les llistes d'admesos i llistes d'espera:</strong> 10 de juny</p>
<p><strong>Període de matriculació (Educació Infantil, Primària i ESO): </strong>del 21 al 29 de juny</p>
<p> </p>