Agenda | Activities | Library | Login

Política de Privacitat

Condicions de protecció de dades de caràcter personal

FUNDACIÓ SANT GREGORI, l’informa, d’acord amb l’article 13 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques per al que fa referència al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (endavant, RGPD), que incorpora les seves dades personals amb el seu consentiment a un fitxer automatitzat de la nostra propietat.

El responsable del tractament:

  •              Fundació Sant Gregori,
  •              CIF: G-58004185
  •              Carrer Carles riba, 11-15 de Barcelona,
  •              Telèfon 93 212 31 08,
  •              Correu electrònic de contacte secretaria@galibellesguard.cat

Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades, per correu electrònic a dpd@galibellesguard.cat o en el número de telèfon 93 212 31 08, davant el qual podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, com també el dret a no estar subjecte a decisions individualitzades automatitzades. En tot cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant de qualsevol autoritat de control (pe. l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades).

Es garanteix la utilització de les dades personals de manera confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés a tercers no autoritzats.

La Fundació Sant Gregori no té previst realitzar transferències internacionals de dades, en cas de ser necessari, només es realitzaran amb entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció de dades que exigeix la normativa o quan existeixi una habilitació legal per realitzar la transferència internacional de dades.

En el cas que es doni consentiment per la publicació de les imatges i/o veu a les xarxes socials d'accés no restringit com Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc., l'informem que l'ús d'aquests perfils implica la transferència internacional de dades. Les xarxes socials quan duen a terme una transferència internacional de dades garanteixen que la mateixa es duu a terme amb les garanties adequades que permetin als interessats exercir els seus drets exigibles i accions legals efectives.

En acceptar aquestes condicions, estarà prestant el seu consentiment perquè Fundació Sant Gregori tracti les seves dades en les condicions indicades i amb les finalitats indicades, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment, sense que això invalidi el tractament que s’hagi anat fent fins al moment.