Agenda | Actividades | Biblioteca | Login

Biblioteca: TECNIQUES D INVESTIGACIO SOCIAL: FONAMENTS EPISTEMOLOGICS I METOD OLOGICS
  PDF Print E-mail
Título:      TECNIQUES D INVESTIGACIO SOCIAL: FONAMENTS EPISTEMOLOGICS I METOD OLOGICS
Categorías:      Ciències socials
LibroID:      2509
Autores:      IGNASI BRUNET ICART
ISBN-10(13):      847306769X
Editorial:      PORTIC
Fecha de publicación:      26-02-2024
Number of pages:      0
Imagen:      cover
Descripción:     


Repasos

Busca tu libro

Buscar: 
Autors: 
Título: 
Categoría: 

Login reserva