Agenda | Actividades | Biblioteca | Login

Biblioteca: TARRAGONÈS : ESTRUCTURA ECONÒMICA : EXPANSIÓ INDUSTRIAL I DESEQUILIBRIS SECTORIALS
  PDF Print E-mail
Título:      TARRAGONÈS : ESTRUCTURA ECONÒMICA : EXPANSIÓ INDUSTRIAL I DESEQUILIBRIS SECTORIALS
Categorías:      Ciències socials
LibroID:      4670
Autores:      MARGALEF i LLEBARIA, Joaquim
ISBN-10(13):      8488158114
Editorial:      Caixa d'Estalvis de Catalunya
Fecha de publicación:      13-06-1979
Number of pages:      273
Imagen:      no-img_eng.gif

Repasos

Busca tu libro

Buscar: 
Autors: 
Título: 
Categoría: 

Login reserva