Agenda | Actividades | Biblioteca | Login

Hem canviat de nom

Hem canviat de nom

Fins al curs 2022-2023, el nostre nom ha estat ESCOLA SANT GREGORI. En aquest curs 2023-2024, coincidint amb el moment de la jubilació de la Montserrat Galí i Izard, entrem en una nova etapa, i amb la nova etapa hem decidit fer també un canvi de nom i d’imatge.

A partir d'ara la nostra estimada escola és l'ESCOLA GALÍ BELLESGUARD. Aquest nom integra tota la nostra essència, de forma actualitzada i diferenciadora:

GALÍ: perquè des del primer moment, ja en el curs 1955-1956 i fins a l’actualitat, l'essència de l'escola ha estat, és i serà la marca GALÍ. Jordi Galí i Herrera, el fundador, la va crear sota la filosofia pedagògica del seu pare Alexandre Galí i Coll, i en els darrers 30 anys el segell Galí ha tingut continuïtat amb la direcció de la Montserrat Galí i Izard. Per a nosaltres, fidels a la nostra història, el nom GALÍ suposa un compromís doble. D'una banda, amb l'ofici de mestre que passa de generació en generació, i l'altra banda, un compromís real amb la innovació conscient, és a dir, amb la renovació continuada de la tasca docent en el dia a dia de l'escola i en tots els àmbits educatius, sempre basada sobre dades objectives. Perquè som hereus d'un passat que ens inspira.

BELLESGUARD: a les coordenades pedagògiques afegim les nostres coordenades geogràfiques. El nom BELLESGUARD ens situa en el mapa en tres sentits diferents. Primer, ens ubica literalment, ja que som a la cruïlla entre els carrers Carles Riba i Bellesguard. Bellesguard és casa nostra, el nom fa l'escola més propera i facilita la ubicació de manera immediata.
Segon, ens arrela a la història del país i assenyala la nostra profunda vocació humanista, ja que la torre de Bellesguard, ben propera a nosaltres, evoca la figura de Martí l'Humà. I tercer, el nom Bell esguard, tan bonic, nomena la nostra admiració per la bellesa de l'art i de la naturalesa i es vincula directament amb el nostre propòsit de formar persones de bell esguard, és a dir, amb llibertat d'esperit, pensament crític i personalitat pròpia, persones curioses i que saben mirar, valorar i gaudir les coses menudes de la vida de cada dia.

Amb el nou nom ESCOLA GALÍ BELLESGUARD i la nova imatge volem enfortir les arrels, per mirar i avançar cap al futur amb confiança. Per a nosaltres, és el binomi perfecte de la nostra identitat: rigorosa, innovadora i humanista.

En el vídeo adjunt, tot presentant la nova imatge corporativa, volem afirmar el nostre compromís de continuïtat com a esforç constant de renovació arrelat en la filosofia pedagògica que ha estat la nostra des del primer dia. Esperem que us agradi!
https://santgregori.org/images/video/welcome_EGB__FINAL_HD.mp4

Cordialment,

Xavier Ibáñez Puig, Director