Agenda | Actividades | Biblioteca | Login

Educación Infantil

  • Presentación
  • Com treballem
  • On som
  • Tutoría
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Los primeros años de vida de una persona son esenciales para su desarrollo como ser humano y para la construcción de su personalidad. Las primeras experiencias de vida hasta los seis años son de vital importancia para el crecimiento de los niños y niñas como futuros hombres y mujeres.

Por esta razón, el Colegio Sant Gregori considera la Etapa de Educación Infantil, en sus dos ciclos (I y II, y EI3, EI4 y EI5), como un momento decisivo en el desarrollo de sus alumnos.

Los niños necesitan tocar con sus propias manos y experimentar todo aquello que han de aprender. Es por este motivo que el colegio confía en métodos que potencian precisamente una participación activa y dinámica de los niños y las niñas.

A través de los rincones de trabajo, de los proyectos, de los cuentos, de las actividades de experimentación y manipulación, en definitiva, a través del juego, los niños aprenden a trabajar con autonomía y adquieren el hábito de pensar de manera crítica, creativa y constructiva.

La relación entre el colegio y la familia es fundamental en nuestro centro. Por este motivo, fomentamos una relación de confianza y de respeto en beneficio de la formación de nuestros alumnos.

A partir de 2º Ciclo las actividades escolares complementarias incluyen el inglés, el castellano, la psicomotricidad, la educación musical y la natación escolar.

El 2º Ciclo de Educación Infantil se encuentra en el nuevo edificio del colegio, situado en la calle Carles Riba 11-15, a los pies de la sierra de Collserola.

Disponemos de servicio de comedor con cocina propia y de servicio de autocar, en ruta y lanzadera.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Els infants necessiten tocar, experimentar i viure en pròpia pell tots aquells aprenentatges que cal que adquireixin en els seus primers anys. L’Escola confia en el mètode Montessori perquè potencia precisament una participació activa i dinàmica dels nens i les nenes.

L’educació sensorial té en aquestes edats una funció primordial en la captació de la realitat. Els materials Montessori ajuden els nens a dominar amb les mans allò què es tracta d’ensenyar, de manera que la imatge mental que obtenen adquireix una força duradora en la memòria.

L’infant desenvolupa així la capacitat de reflexionar i raonar per prendre decisions de manera autònoma.

És a través dels racons de treball, els projectes, els contes, les activitats d’experimentació i manipulació i, en suma, a través del joc, que els infants aprenen a treballar amb autonomia i adquireixen l’hàbit de pensar de manera crítica, creativa i constructiva.

En aquesta etapa l’aprenentatge és global i, per això, els continguts de les diferents àrees (matemàtiques, català, castellà, etc.) es treballen alhora i de forma integrada. Hi ha, tanmateix, quatre activitats en què comptem amb la intervenció d’especialistes:

 

• L’anglès: la clau del seu aprenentatge és la immersió lingüística total; a les sessions d’anglès aprofitem els jocs, les cançons, els contes, l’expressió corporal, els hàbits i les rutines, que formen part de la vida quotidiana dels infants, per tal d’introduir-los de manera natural, instintiva i genuïna en aquesta llengua.

• La psicomotricitat: el seu objectiu és que l’infant descobreixi el propi cos a través del moviment per arribar a la construcció de la seva imatge corporal i de la seva personalitat.

• L’educació musical: en una aula oberta, treballem els elements de la música (ritme, melodia, entonació, expressivitat, audició, etc.) a través de la cançó i la dansa.

• La natació: portem els nens i les nenes a la piscina un cop per setmana, on aprenen a nedar i es familiaritzen amb el medi aquàtic.

Dins del nostre projecte eductiu tenen molta importància, així mateix, les sortides, les activitats culturals i les colònies.

Les TICs són per a nosaltres un complement, una eina més d’aprenentatge. Jocs tàctils, audicions, visualització d’imatges i vídeos són part del nostre dia a dia dins de les nostres aules.

En fi, l’educació en valors és transversal: està present en totes les activitats de la jornada, en el tracte de respecte que les mestres donem als infants, en els models de vida adulta que els infants veuen en totes i cadascuna de les situacions en què es troben al llarg del dia, i en la manera com tractem els conflictes que de tant en tant es donen en la vida escolar.

El 2n Cicle d’Educació Infantil es troba a l’edifici «Maria Montessori» de l’Escola Sant Gregori, situat al carrer Carles Riba 11-15, al peu de la serra de Collserola.
P3
   
TUTORS
VISITES
TRUCADES
Núria Redondo / Mari Garcia (Cocodrils)

Dijous de 14.00 a 14.30 h

Dimarts d'11.00 a 11.30 h

Divendres de 9.30 a 10.00 h

 

 

Dijous de 14.00 a 14.30h

Dimarts de 11.00 a 11.30 h

Divendres de 9.00h a 9.30h

 

     
P4
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Carla de la Moga (Mussols)

Dilluns de 9.15h a 9.45h

 

Dilluns de 11.15h a 11.45h,

Divendres de 11.15h a 11.45h

B Montse Benavent (Pingüins)

Dilluns de 9.15h a 9.45h

Dilluns d'11.00 a 11.45h

Divendres d'11.00h a 11.45h 

     
P5
   
TUTORS VISITES TRUCADES
Mireia Maristany (Dofins) Dijous de 14.00 a 14.45 h

Dilluns de 12.30 a 13.00h

Divendres de 12.30 a 13.00 h
B Carme Pedrazas (Girafes)

 

Dijous de 14.00 a 14.45 h 

Dilluns de 14.15 a 14.45h

Dijous de 9.30 a 10.00 h


 

     

Compartir