Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Instal·lacions

L’Escola Sant Gregori compta amb dos edificis. Un, el del carrer Arimon, és una torre que ofereix uns espais ideals per als més petits de l’escola, els nens i nenes de Llar I i Llar II. A partir d’EI 3 i fins a 2n de batxillerat, tots els cursos es troben ubicats a l’escola de Bellesguard al carrer Carles Riba 11-15.

 

TOUR VIRTUAL PER L'ESCOLA


PANORÀMIQUES
Entrada, Auditori, Biblioteca, Pati infantil, Aula de música, Terrasa.

ARIMON

Les instal·lacions de Bellesguard no van ser construïdes pas de cop, sinó que tenen la seva història.


L’Escola va néixer a La Molina el curs 1955-56, inicialment com un internat, però de seguida va «baixar» a Barcelona i es va ubicar en diferents torres, la primera una torre modernista del carrer Ganduxer avui dia malauradament desapareguda.


L'ANTIGA TORRE DE GANDUIXER

 
El 1966 un grup de pares va adquirir els terrenys on actualment ens trobem. El lloc era i continua essent privilegiat: als peus de la serra de Collserola i amb unes vistes esplèndides damunt la ciutat de Barcelona i de cara al mar, constituïa i continua constituint una ubicació immillorable per a dur a terme el nostre projecte d’escola.

El primer edifici es va construir en dues fases: la primera, el 1966, va ser obra de l’arquitecte Jordi Bonet, i la segona, el 1974, de l’arquitecte Jordi Figueras. A la qualitat dels edificis se sumava la generositat d’espais, pistes i entorns on poder dur a terme tota mena d’activitats esportives i escolars.

El temps, però, no passa en va, i el curs 2005-2006, coincidint amb la celebració del nostre 50è aniversari, vam sentir la necessitat d’ampliar i millorar les instal·lacions. Ens movien sobretot dos objectius, integrar el Parvulari a Bellesguard i donar resposta a l’enorme vitalitat que sempre ha caracteritzat el dia a dia de la nostra escola: festes, exposicions, música, teatre, recitals, conferències, etc.

Calia, doncs, dotar-nos d’aules i patis per a l’Educació Infantil, d’un aulari de qualitat per a l’Escola de Música i d’una sala d’actes amb unes condicions ambientals i acústiques que estiguessin al nivell del treball que d’una forma habitual ja fèiem.

El repte consistí aleshores en fer una ampliació de les instal·lacions que quedés perfectament integrada i harmonitzada amb l’entorn natural i amb els edificis preexistents. La realització del projecte –entre els anys 2009 i 2011– va córrer a càrrec dels arquitectes Coll-Leclerc, amb uns resultats realment espectaculars.

Amb aquestes obres podem dir que l’escola finalment ja està acabada. La qualitat, la modernitat i les enormes prestacions del conjunt de les nostres instal·lacions ens proporcionen a dia d’avui un entorn envejable i unes condicions immillorables per a donar continuïtat al projecte pedagògic que ens defineix.

 

BELLESGUARD