Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Matriculació

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Si estan interessats a matricular el seu fill/la seva filla a l'Escola Sant Gregori poden demanar una entrevista per telèfon o emplenar el formulari que trobaran a Entrevista. Els directors del centre els donaran a conèixer el nostre ideari, el projecte educatiu i les instal·lacions.

 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD DE PRENSCRIPCIÓ OFICIAL:

La sol·licitud de preinsicripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a internet, accedint al web: preinscripcio.gencat.cat

Cal que el pare, mare o el tutor/a legal que faci el tràmit tingui una eina d'identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Clave o d'IdCAT Mòbil.

Si no es pot obternir una identificaciñi digitial, s'ha d'utilitzar la sol·licitud en suport informàtic, en què caldrà adjuntar la documentaciñi identificativa de la personal sol·licitant per motius de seguretat:

- Fotocòpia del llibre de família

- Fotocòpia o foto del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor)