Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Projecte Lingüístic

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

L'Escola es defineix com a escola catalana i, en conseqüència, dóna prioritat a la llengua catalana com a llengua de treball i com a objecte d'estudi.

La situació política i social particular del nostre país exigeix, també, el treball a fons i el coneixement ple de la llengua castellana.

La nostra societat demana igualment el coneixement aprofundit de l'anglès, sobretot com a llengua de relació i comunicació.

La proximitat amb la cultura francesa ens fa decidir, igualment, dotar els nostres alumnes amb el domini del francès com a segona llengua estrangera, i oferir-los l'oportunitat de cursar el programa Batxibac quan arriben al tram final de la seva formació.

Els principis que orienten el projecte lingüístic de l’escola són els següents:

1. La competència lingüística, en el domini de qualsevol llengua en tots els seus vessants, demana com a condició indispensable el domini excel·lent de la llengua pròpia.

2. L’oralitat és tan important com la paraula escrita. Només qui parla bé i sap jugar de moltes maneres amb la llengua pròpia, desenvolupa una competència òptima en la llengua escrita.

3. La pràctica continuada és garantia d’una bona assimilació de les competències adquirides.

4. Per això dotem el castellà i l’anglès de més hores del que mana la llei en totes les etapes educatives.

5. L’aprenentatge de la primera llengua estrangera, l’anglès, s’inicia per immersió ja des de la Llar d’Infants 2, per a entrar al seu estudi sistemàtic en el cicle inicial de Primària.

6. A partir del Cicle Mitjà de Primària i a Secundària s’introdueixen projectes integrats i temàtics on l'alumnat desenvolupa estratègies de comunicació activa a la classe d'anglès (CLIL).

7. A partir del Cicle Superior de Primària i fins al Batxillerat, l’anglès s’utilitza també com a llengua vehicular de transmissió de continguts d’altres matèries, com la història o les ciències.

8. En el nivell de 4t d’ESO els alumnes es preparen per a l’obtenció del First Certificate in English (FCE), i al batxillerat per a l’obtenció del Certificate of Advanced in English (CAE).

9. En el nivell de 4t d'ESO els alumnes que ho desitgen es preparen per a l'obtenciçó del Delf-B1, i al batxillerat per a l'obtenció del Delf-B2.

10. A partir del curs 2021-2022, els alumnes de Batxillerat podran obtenir al mateix temps el batxillerat espanyol i el baccalauréat francès (Batxibac).

Compartir