Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Batxillerat

  • Presentació
  • Matèries i Professors
  • Tutoria
  • Batxibac
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

La funció del Batxillerat és doble: proporcionar una formació científica i humanística sòlida que en el futur obri al noi o la noia la possibilitat d'una formació permanent i d'una vida autònoma; i construir una bona base per a emprendre amb èxit els estudis superiors escollits.

El món universitari ha canviat molt en els darrers anys. El format de grups reduïts, de treball en seminaris, de diàleg obert entre estudiants i professors en un context de comunitat d’estudi, demana als estudiants actuals una nova actitud davant els estudis superiors i la vida universitària.

El Batxillerat de l’Escola Sant Gregori, sempre sensible a la realitat canviant dels estudis superiors, ofereix als seus alumnes l’oportunitat de tenir una autèntica experiència preuniversitària fomentant grups d’estudi i proporcionant una relació acadèmica i intel·lectual de primer nivell entre alumnes i professors, que ha de permetre aprofundir de la millor manera en les disciplines estudiades al mateix temps que educa les inquietuds intel·lectuals i prepara uns bons hàbits de treball en el camp dels estudis superiors.

Les dimensions de l’escola són en aquest sentit idònies per a afavorir aquesta comunitat en l’estudi. Comptem, a més, amb un equip docent excel·lent, en el qual abunden professors que són professors universitaris associats o investigadors en actiu.

D’aquesta manera procurem als nostres alumnes l’adquisició d’una sèrie d'hàbits de treball propis d'una intel·ligència adulta: disciplina i ordre en l'estudi; mètodes de treball científic; autonomia i rigor en el treball intel·lectual; esperit inquisitiu i actitud proactiva en la pròpia formació.

En acabar el Batxillerat els alumnes han de triar quins estudis superiors volen cursar. Per tal d’ajudar-los a prendre de manera responsable i encertada aquesta decisió, comptem amb una tasca tutorial d’assessorament personalitzat.

L’escola ofereix dues modalitats de Batxillerat: el Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats, el Batxillerat Científic i Tecnològic, amb multitud d’itineraris. Oferim, així mateix, alguna matèria optativa del Batxillerat Artístic.

 

PRIMER
  SEGON
 
MATÈRIES
PROFESSORS

MATÈRIES

PROFESSORS
Anglès

Vanessa Sala

Usoa Sol

Marta Riba

Anglès

Marta Riba

Vanessa Sala

Usoa Sol

Anglès del CAE Preparation

Usoa Sol

   
Biologia Violeta Saló
Biologia Begoña Vendrell
Castellà

Pablo Sandoval i Eva Roquet

Castellà

Pablo Sandoval

Català Abel Ramon i Lluís Sarri
Català

Lluís Sarri

    Ciències de la Terra i del Medi Ambient Begoña Vendrell
Ciències de la Terra i del Medi Ambient Violeta Saló
Economia de l'empresa Víctor Cervera
Dibuix tècnic Toni Calvet
Filosofia

David Muñoz

Xavier Ibáñez

Economia Víctor Cervera Dibuix artístic Dolors Valls
Economia de l'empresa Víctor Cervera Física Francesc Blasi
Educació física Javier Rebollo
Francès Elisenda Amado
Filosofia Pablo Sandoval
Geografia David Muñoz
  David Muñoz
Grec Eva Roquet
Física Èric Seró
Història de l'art Oriol Brugarolas
Francès Elisenda Amado
Història de Catalunya i Espanya Pau Moncho
Història de França Pau Moncho
Literatura castellana Abel Ramon
Literatura universal Xavier Ibáñez
Literatura catalana Lluis Sarri
Llatí Eva Roquet
Llatí Eva Roquet

Matemàtiques

Matemàtiques Ciències Socials

Cecília Calvo

Víctor Cervera

Matemàtiques David Virgili
Dibuix artístic Dolors Valls
Matemàtiques Ciències Socials Víctor Cervera
Química Fernando Raimundez Química Fernando Raimundez
Tecnologia Industrial Francesc Blasi
Tecnologia Industrial Èric Seró
Comunicació audiovisual  Marta Mestre
   
 PRIMER
   
 TUTORS
 VISITES
 TRUCADES
 A Pablo Sandoval  Dimarts de 13.30h a 14.30h  Dilluns de 13.30 a 14.30h
 B Violeta Saló  Dimarts de 9.00 a 10.00h  Divendres de 11.30 a 12.30h
     
 SEGON    
 TUTORS  VISITES  TRUCADES
 A Víctor Cervera Divendres de 12.30 a 13.30h  Dimarts de 12.30h a 13.30h
 B Èric Seró Dimecres de 9.00h a 10.00h  Dimarts de 14.45h a 15.45 h

PROGRAMA BATXIBAC | ESCOLA SANT GREGORI

Què és?

 

El programa Batxibac és un batxillerat d’excel·lència que permet obtenir al mateix temps el batxillerat espanyol i el baccalauréat francès. Suposa fer un terç de l’horari lectiu en llengua francesa (10 hores a primer i 10 a segon).

El diploma Batxibac permet als estudiants accedir a l’espai universitari francòfon (França, Canadà, Suïssa, Bèlgica) en les mateixes condicions que els estudiants d’aquests països.

Amb el títol de baccalauréat francès l’alumne acredita el nivell B2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

A qui s’adreça?

El Batxibac s’adreça a alumnes amb gran capacitat de treball i que acreditin el nivell B1 del Marc Europeu o Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B1) en acabar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Quin és el seu currículum?

Cada centre disposa d’autonomia per a configurar el seu currículum, el qual, en tot cas, ha d’incloure les matèries de Llengua i literatura franceses i d’Història de França. A l’Escola Sant Gregori el programa es concreta de la manera següent:

 

1r BTX

Français 3

Littérature Française 2

Histoire France 2

Philosophie 2

Tutorat * 1

Travail Recherche ** x

 

2n BTX

Français 3

Littérature Française 2

Histoire France 2

Philosophie x

Tutorat * 1

Travail Recherche ** 2

 

*Heure d’accompagnement personnalisé. Conversation et textes.

**Entièrement ou partiellement en français.

 

El programa inclou un intercanvi amb un institut del sud de França. El curs vinent es farà només si la situació pandèmica ho permet.

Els alumnes han d’assistir una sola tarda al centre, tant a 1r com a 2n. Si així ho desitgen, podran cursar una matèria d’anglès extraescolar, però en aquest cas hauran d’assistir al centre una tarda més.

 

Com s’obté?

La doble titulació s’obté sempre que l’alumne superi totes les matèries cursades al batxillerat mixt i la prova externa de baccalauréat, que es realitza íntegrament en francès al mes de maig.

 

Quantes places hi ha?

El centre disposa només de 10 places. Si els sol·licitants compleixen tots els requisits, l’assignació es farà per ordre d’inscripció.

 

Vols més informació?

Enllaç: XTEC – Batxibac

Compartir