Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Batxillerat

  • Presentació
  • Matèries i Professors
  • Tutoria
  • Batxibac
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

La funció del Batxillerat és doble: proporcionar una formació científica i humanística sòlida que en el futur obri al noi o la noia la possibilitat d'una formació permanent i d'una vida autònoma; i construir una bona base per a emprendre amb èxit els estudis superiors escollits.

El món universitari ha canviat molt en els darrers anys. El format de grups reduïts, de treball en seminaris, de diàleg obert entre estudiants i professors en un context de comunitat d’estudi, demana als estudiants actuals una nova actitud davant els estudis superiors i la vida universitària.

El Batxillerat de l’Escola Sant Gregori, sempre sensible a la realitat canviant dels estudis superiors, ofereix als seus alumnes l’oportunitat de tenir una autèntica experiència preuniversitària fomentant grups d’estudi i proporcionant una relació acadèmica i intel·lectual de primer nivell entre alumnes i professors, que ha de permetre aprofundir de la millor manera en les disciplines estudiades al mateix temps que educa les inquietuds intel·lectuals i prepara uns bons hàbits de treball en el camp dels estudis superiors.

Les dimensions de l’escola són en aquest sentit idònies per a afavorir aquesta comunitat en l’estudi. Comptem, a més, amb un equip docent excel·lent, en el qual abunden professors que són professors universitaris associats o investigadors en actiu.

D’aquesta manera procurem als nostres alumnes l’adquisició d’una sèrie d'hàbits de treball propis d'una intel·ligència adulta: disciplina i ordre en l'estudi; mètodes de treball científic; autonomia i rigor en el treball intel·lectual; esperit inquisitiu i actitud proactiva en la pròpia formació.

En acabar el Batxillerat els alumnes han de triar quins estudis superiors volen cursar. Per tal d’ajudar-los a prendre de manera responsable i encertada aquesta decisió, comptem amb una tasca tutorial d’assessorament personalitzat.

L’escola ofereix dues modalitats de Batxillerat: el Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats, el Batxillerat Científic i Tecnològic, amb multitud d’itineraris. Oferim, així mateix, alguna matèria optativa del Batxillerat Artístic.

Geologia td>
PRIMER SEGON
MATÈRIES PROFESSORS

MATÈRIES

PROFESSORS
Anglès

Vanessa Sala
Usoa Sol
Cristina Bonastre

Anglès

Cristina Bonastre
Usoa Sol
Marta Riba

Anglès del CAE Preparation Usoa Sol
Biologia Violeta Saló Biologia Begoña Vendrell
Castellà Omar Jiménez
Eva Roquet
Castellà Pablo Sandoval
Català Abel Ramón Català Lluís Sarri
Geologia Josep Serrarols Geologia Begoña Vendrell
Economia de l'empresa Laura Castaño Economia de l'empresa Laura Castaño
Dibuix tècnic Toni Calvet Filosofia David Muñoz
Xavier Ibáñez
Dibuix artístic Dolors Valls Dibuix artístic Dolors Valls
Física Èric Seró Física Èric Seró
Educació física Javier Rebollo Francès Elisenda Amado
Filosofia Pablo Sandoval
David Muñoz
Geografia David Muñoz
Francès Elisenda Amado Grec Eva Roquet
Història de França Pau Moncho Història de l'art Oriol Brugarolas
Literatura universal Vanessa Sala Història d'Espanya Pau Torcal
Matemàtiques Èric Sero Literatura castellana Abel Ramón
Literatura catalana Lluis Sarri
Llatí Eva Roquet Llatí Eva Roquet
Química Marc Pujadas Matemàtiques David Virgili
Matemàtiques Ciències Socials Laura Castaño Matemàtiques Ciències Socials Cecília Calvo
Química Marc Pujadas
Tecnologia Industrial Francesc Blasi Tecnologia Industrial Èric Seró
Comunicació audiovisual  Marta Mestre Dibuix tècnic Toni Calvet
 PRIMER    
 TUTORS  VISITES  TRUCADES
 A Pablo Sandoval dijous 13.30 a 14.30  dilluns 15.45 a 16.45
 B David Muñoz dijous 8 a 9 dilluns 13.30 a 14.30
     
 SEGON    
 TUTORS  VISITES  TRUCADES
 A Xavier Ibáñez Divendres 08.00h a 9.00h  Dijous 14.45h a 15.45h
 B Èric Seró dimecres 9.00 a 10.00  Dimarts 11.00 a 12.00

PROGRAMA BATXIBAC | ESCOLA SANT GREGORI

Què és?

 

El programa Batxibac és un batxillerat d’excel·lència que permet obtenir al mateix temps el batxillerat espanyol i el baccalauréat francès. Suposa fer un terç de l’horari lectiu en llengua francesa (10 hores a primer i 10 a segon).

El diploma Batxibac permet als estudiants accedir a l’espai universitari francòfon (França, Canadà, Suïssa, Bèlgica) en les mateixes condicions que els estudiants d’aquests països.

Amb el títol de baccalauréat francès l’alumne acredita el nivell B2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

A qui s’adreça?

El Batxibac s’adreça a alumnes amb gran capacitat de treball i que acreditin el nivell B1 del Marc Europeu o Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B1) en acabar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Quin és el seu currículum?

Cada centre disposa d’autonomia per a configurar el seu currículum, el qual, en tot cas, ha d’incloure les matèries de Llengua i literatura franceses i d’Història de França. A l’Escola Sant Gregori el programa es concreta de la manera següent:

 

1r BTX

Français 3

Littérature Française 2

Histoire France 2

Philosophie 2

Tutorat * 1

Travail Recherche ** x

 

2n BTX

Français 3

Littérature Française 2

Histoire France 2

Philosophie x

Tutorat * 1

Travail Recherche ** 2

 

*Heure d’accompagnement personnalisé. Conversation et textes.

**Entièrement ou partiellement en français.

 

El programa inclou un intercanvi amb un institut del sud de França. El curs vinent es farà només si la situació pandèmica ho permet.

Els alumnes han d’assistir una sola tarda al centre, tant a 1r com a 2n. Si així ho desitgen, podran cursar una matèria d’anglès extraescolar, però en aquest cas hauran d’assistir al centre una tarda més.

 

Com s’obté?

La doble titulació s’obté sempre que l’alumne superi totes les matèries cursades al batxillerat mixt i la prova externa de baccalauréat, que es realitza íntegrament en francès al mes de maig.

 

Quantes places hi ha?

El centre disposa només de 10 places. Si els sol·licitants compleixen tots els requisits, l’assignació es farà per ordre d’inscripció.

 

Vols més informació?

Enllaç: XTEC – Batxibac

Compartir