Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Educació Infantil

  • Presentació
  • Com treballem
  • On som
  • Tutoria
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

L’Escola Sant Gregori considera l'Etapa d'Educació Infantil, en els seus dos cicles (Llar d'Infants I i II, i EI3, EI4 i EI5), com un moment decisiu en el desenvolupament dels seus alumnes.

Des del seu origen, l’Escola Sant Gregori ha fet seu el mètode Montessori, que adapta la pràctica educativa a l’objectiu que els nens i nenes adquireixin autonomia i independència en totes les seves activitats, com a preparació per a una vida feliç i lliure.

Es tracta d’aprofitar el moviment natural dels nens, el joc i l’experimentació perquè aprenguin a resoldre problemes de tot tipus i situacions diverses per si sols, a fi de guanyar seguretat i autonomia.

Crear un ambient de seguretat i confiança, posar les condicions perquè els nens puguin fer les coses per si sols, respectar el ritme d’aprenentatge de cadascun, gestionar de manera intel·ligent el temps i perseverar en l’adquisició d’habilitats i aprenentatges, és el camí per on vetllem pel progrés de tots i cadascun dels nostres alumnes.

Aquest ambient afavoreix la concentració, l’observació, la intel·ligència manipulativa, la sensibilitat i la perspicàcia que acabaran formant part de l’esperit científic. Al mateix temps, connecta els nens i les nenes amb la seva realitat i els introdueix, d’aquesta manera, en el seu entorn immediat.

Per tal de cultivar aquestes condicions òptimes per a l’aprenentatge, la relació entre l’escola i la família és fonamental en el nostre centre. Per això fomentem una relació de confiança i de respecte en benefici del creixement feliç dels nostres alumnes.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Els infants necessiten tocar, experimentar i viure en pròpia pell tots aquells aprenentatges que cal que adquireixin en els seus primers anys. L’Escola confia en el mètode Montessori perquè potencia precisament una participació activa i dinàmica dels nens i les nenes.

L’educació sensorial té en aquestes edats una funció primordial en la captació de la realitat. Els materials Montessori ajuden els nens a dominar amb les mans allò què es tracta d’ensenyar, de manera que la imatge mental que obtenen adquireix una força duradora en la memòria.

L’infant desenvolupa així la capacitat de reflexionar i raonar per prendre decisions de manera autònoma.

És a través dels racons de treball, els projectes, els contes, les activitats d’experimentació i manipulació i, en suma, a través del joc, que els infants aprenen a treballar amb autonomia i adquireixen l’hàbit de pensar de manera crítica, creativa i constructiva.

En aquesta etapa l’aprenentatge és global i, per això, els continguts de les diferents àrees (matemàtiques, català, castellà, etc.) es treballen alhora i de forma integrada. Hi ha, tanmateix, quatre activitats en què comptem amb la intervenció d’especialistes:

 

• L’anglès: la clau del seu aprenentatge és la immersió lingüística total; a les sessions d’anglès aprofitem els jocs, les cançons, els contes, l’expressió corporal, els hàbits i les rutines, que formen part de la vida quotidiana dels infants, per tal d’introduir-los de manera natural, instintiva i genuïna en aquesta llengua.

• La psicomotricitat: el seu objectiu és que l’infant descobreixi el propi cos a través del moviment per arribar a la construcció de la seva imatge corporal i de la seva personalitat.

• L’educació musical: en una aula oberta, treballem els elements de la música (ritme, melodia, entonació, expressivitat, audició, etc.) a través de la cançó i la dansa.

• La natació: portem els nens i les nenes a la piscina un cop per setmana, on aprenen a nedar i es familiaritzen amb el medi aquàtic.

Dins del nostre projecte eductiu tenen molta importància, així mateix, les sortides, les activitats culturals i les colònies.

Les TICs són per a nosaltres un complement, una eina més d’aprenentatge. Jocs tàctils, audicions, visualització d’imatges i vídeos són part del nostre dia a dia dins de les nostres aules.

En fi, l’educació en valors és transversal: està present en totes les activitats de la jornada, en el tracte de respecte que les mestres donem als infants, en els models de vida adulta que els infants veuen en totes i cadascuna de les situacions en què es troben al llarg del dia, i en la manera com tractem els conflictes que de tant en tant es donen en la vida escolar.

El 2n Cicle d’Educació Infantil es troba a l’edifici «Maria Montessori» de l’Escola Sant Gregori, situat al carrer Carles Riba 11-15, al peu de la serra de Collserola.
P3    
TUTORS VISITES TRUCADES
Mari Garcia

Dijous de 14.00 a 14.30h

Dilluns d'11.00 a 11.30h
Divendres de 9.30 a 10.00h

B Núria Redondo Dijous de 14.00 a 14.30h Dimarts d'11 a 11.30h
Divendres de 10.00 a 10.30h
P4    
TUTORS VISITES TRUCADES
B Montse Benavent

Dijous de 13.30 a 14.00h
Dijous de 14.00 a 14.30h

Dilluns d'11.00 a 11.30h
Dijous de 15.00 a 15.30h
  --- ---
     
P5    
TUTORS VISITES TRUCADES
Mireia Maristany Dilluns de 14.45 a 15.30h
Divendres de 14.00 a 14.30h
Dimecres 9:15h a 10:00h
B Carme Pedrazas Dilluns de 15.30 a 16.00h
Dijous de 14.00 a 14.30h
Dimecres de 9.00 a 9.30h
Divendres de 12.15 a 12.45h
     

Compartir