Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Educació Secundària Obligatòria

  • Presentació
  • Matèries i Professors
  • Tutoria
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

L’Educació Secundària es correspon amb l’etapa vital que anomenem «adolescència», que és al mateix temps la del despertar de la vocació i la del despertar de la intel·ligència.

Procurem als nostres alumnes un ambient saludable dins i fora de l’aula, un ambient de vitalitat, de serenitat i de concentració que afavoreix el goig en l’amistat i l’alegria en l’estudi.

Confiem per principi en les possibilitats de tots els nostres alumnes, perquè només des de la confiança l’adolescent és capaç de trobar en ell tots els recursos que li han de permetre superar les dificultats amb què es pugui trobar.

Per donar bons models de rigor, entusiasme i exigència en el treball intel·lectual, comptem amb un planter de professors molt vocacionals i altament qualificats, que es mantenen en actiu en el cultiu de les seves disciplines respectives.

Prenem cura, al mateix temps, de l’equilibri personal dels nostres nois i noies, que té a veure amb l’intel·lecte però també amb les emocions, amb les expectatives, amb l’assumpció intel·ligent de les frustracions i dels propis límits, i amb la capacitat de prendre decisions d’una forma reflexiva.

Des de les tutories de cada grup classe, però també a través de l’acció coherent del conjunt de professors, acompanyem els nostres alumnes en el seu creixement personal i acadèmic, tot proporcionant-los un entorn adequat per al seu desenvolupament saludable.

Amb una dotació horària superior a la que mana la llei en disciplines que són fonamentals (anglès, matemàtiques, història, física i química), busquem un aprenentatge actiu i significatiu que vagi molt a fons en allò que en cada cas s’estudia, a fi que allò après quedi consolidat per a tota la vida.

En aquest propòsit, incorporem les noves tecnologies en els àmbits on el seu ús permet millorar realment la comprensió de les matèries i el rendiment escolar.

Als alumnes que així ho decideixen, els donem oportunitats d’assumir compromisos personals en relació a les temàtiques socials i mediambientals estudiades. Pel que fa a les llengües estrangeres, en els cursos superiors es prepara el First i l’Advanced en anglès i el Delf en francès, dins del mateix horari escolar.

Pel que fa a l’educació física, fomentem la pràctica de l’esport com a activitat saludable tant a nivell físic com social.

 
PRIMER SEGON
MATÈRIES PROFESSORS MATÈRIES PROFESSORS
Anglès Cristina Bonastre
Isabel Massaneda
Marta Riba
Vanessa Sala
Anglès Cristina Bonastre
Usoa·Sol
Marta Riba
Ciències naturals

Violeta Saló
Begoña Vendrell

Castellà Omar Jiménez
Ciències socials David Muñoz
Pau Torcal
Català Abel Ramón
Lluís Sarri
Ciències naturals Josep Serrarols
Educació física Javier Rebollo Ciències socials
Núria Pociello
Francès

Elisenda Amado
Júlia Guerrero

Francès Júlia Guerrero
Català Abel Ramón
Isabel Olóndriz
Educació física Javier Rebollo
Castellà Pablo Sandoval

Matemàtiques Marc Pujadas Matemàtiques David Virgili
Plàstica Marta Mestre Música Pau Torcal
Tecnologies

Violeta Saló

Valors ètics David Muñoz
Tecnologies Francesc Blasi
Violeta Saló
 Valors ètics Pablo Sandoval  Valors ètics Xavier Ibáñez
TERCER QUART
MATÈRIES PROFESSORS MATÈRIES PROFESSORS
Anglès Cristina Bonastre
Vanessa Sala
Marta Riba
Anglès Cristina Bonastre
Usoa·Sol
Marta Riba
Anglès del CAE Preparation Usoa Sol
Castellà  Omar Jiménez
Abel Ramón
Castellà Omar Jiménez
Català Lluís Sarri Català Abel Ramón
Lluís Sarri
Ciènces naturals Josep Serrarols Física Marc Pujadas
Èric Sero
Ciènces socials David Muñoz Ciènces socials Núria Pociello
Valors ètics Vanessa Sala
Marta Riba
Educació eticocívica Xavier Ibáñez
Educació física Javier Rebollo Educació física Javier Rebollo
Francès Elisenda Amado Francès Elisenda Amado
Matemàtiques Marc Caelles
Blanca Souto
Matemàtiques Marc Caelles
Cecília Calvo
Química Marc Pujadas
Èric Sero
Plàstica Toni Calvet Economia  Pablo Sandoval
Tecnologies Francesc Blasi Valors Ètics Xavier Ibáñez
OPTATIVES QUART
MATÈRIES PROFESSORS MATÈRIES PROFESSORS
Biologia i Geologia Josep Serrarols Llatí Pablo Sandoval
Disseny gràfic per ordinador Marta Mestre Tecnologia Francesc Blasi

Professors de l'escola, professors universitaris

PRIMER    
TUTORS VISITES TRUCADES
A Elisenda Amado dijous 9 a 10 divendres 10 a 11
B Marc Pujadas dimecres 15.45 a 16.45 dimarts 13.30 a 14.30
     
SEGON    
TUTORS VISITES TRUCADES
A Violeta Saló dijous 9 a 10 dilluns 10 a 11
B Javier Rebollo  dimecres 9 a 10 dijous 9 a 10
     
TERCER    
TUTORS VISITES TRUCADES
A Vanessa Sala

dijous 9 a 10

dimecres 11.30 a 12.30
B Marta Riba divendres 15.45 a 16.45 divendres 14.45 a 15.45
     
QUART    
TUTORS VISITES TRUCADES
A Abel Ramón dimecres 9 a 10 divendres 12.30 a 13.30

B  Lluis Sarri

dijous 9 a 10

dilluns  10 a 11

     

Compartir