Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Educació Secundària Obligatòria

  • Presentació
  • Matèries i Professors
  • Tutoria
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

L’Educació Secundària es correspon amb l’etapa vital que anomenem «adolescència», que és al mateix temps la del despertar de la vocació i la del despertar de la intel·ligència.

Procurem als nostres alumnes un ambient saludable dins i fora de l’aula, un ambient de vitalitat, de serenitat i de concentració que afavoreix el goig en l’amistat i l’alegria en l’estudi.

Confiem per principi en les possibilitats de tots els nostres alumnes, perquè només des de la confiança l’adolescent és capaç de trobar en ell tots els recursos que li han de permetre superar les dificultats amb què es pugui trobar.

Per donar bons models de rigor, entusiasme i exigència en el treball intel·lectual, comptem amb un planter de professors molt vocacionals i altament qualificats, que es mantenen en actiu en el cultiu de les seves disciplines respectives.

Prenem cura, al mateix temps, de l’equilibri personal dels nostres nois i noies, que té a veure amb l’intel·lecte però també amb les emocions, amb les expectatives, amb l’assumpció intel·ligent de les frustracions i dels propis límits, i amb la capacitat de prendre decisions d’una forma reflexiva.

Des de les tutories de cada grup classe, però també a través de l’acció coherent del conjunt de professors, acompanyem els nostres alumnes en el seu creixement personal i acadèmic, tot proporcionant-los un entorn adequat per al seu desenvolupament saludable.

Amb una dotació horària superior a la que mana la llei en disciplines que són fonamentals (anglès, matemàtiques, història, física i química), busquem un aprenentatge actiu i significatiu que vagi molt a fons en allò que en cada cas s’estudia, a fi que allò après quedi consolidat per a tota la vida.

En aquest propòsit, incorporem les noves tecnologies en els àmbits on el seu ús permet millorar realment la comprensió de les matèries i el rendiment escolar.

Als alumnes que així ho decideixen, els donem oportunitats d’assumir compromisos personals en relació a les temàtiques socials i mediambientals estudiades. Pel que fa a les llengües estrangeres, en els cursos superiors es prepara el First i l’Advanced en anglès i el Delf en francès, dins del mateix horari escolar.

Pel que fa a l’educació física, fomentem la pràctica de l’esport com a activitat saludable tant a nivell físic com social.

PRIMER
  SEGON
 
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Anglès Isabel Massaneda
Anglès Marta Riba
  Omar Jiménez  


Omar Jiménez

 

 

Vanessa Sala

 

Usoa Sol

 

Ciències naturals

Violeta Saló

Castellà Jezabel Koch
Ciències socials Oriol Brugarolas
Català Abel Ramón
    Ciències naturals Josep Serrarols
Educació física Javier Rebollo Ciències socials
 
Núria Pociello
Francès

Elisenda Amado

Abel Ramón

   
Català i castellà Eva Roquet, Isabel Olóndriz, Pablo Sandoval
Educació física Javier Rebollo
    Francès

Imma Pérez

Matemàtiques Cecília Calvo i Marc Pujadas
Matemàtiques David Virgili
       
Plàstica Marta Mestre
Música Pau Torcal
Tecnologies

Cecília Calvo i Marc Pujadas

Valors ètics

David Muñoz

    Tecnologies

Fernando Raimundez

Francesc Blasi

 Valors ètics

Pablo Sandoval

   
TERCER
  QUART
 
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Anglès Omar Jiménez Anglès Omar Jiménez
 

Vanessa Sala

Marta Riba

 

Marta Riba

Usoa Sol

    Anglès del CAE Preparation

Usoa Sol

Castellà

 Jezabel Koch

Castellà Jezabel Koch
Català Abel Ramon i Lluís Sarri     
    Català

Lluís Sarri

Ciènces naturals Josep Serrarols
Ciènces socials Núria Pociello
Ciènces socials David Muñoz
Educació física Javier Rebollo
    Educació eticocívica Xavier Ibáñez
Educació física Javier Rebollo Física Marc Pujadas i Fernando Raimúndez
Valors ètics Vanessa Sala i Marta Riba
Francès

Elisenda Amado

Francès Elisenda Amado Matemàtiques Víctor Cervera i Marc Pujadas
Matemàtiques Marc Caelles
Química

Marc Pujadas i Fernando Raimúndez

Plàstica Toni Calvet Economia 

Víctor Cervera 

Tecnologies

Francesc Blasi

Valors Ètics Xavier Ibáñez
       
OPTATIVES QUART
     
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Biologia i Geologia Josep Serrarols Llatí Pablo Sandoval
Disseny gràfic per ordinador Marta Mestre
Tecnologia Francesc Blasi

 

Professors de l'escola, professors universitaris

PRIMER
   
TUTORS
VISITES
TRUCADES
A Elisenda Amado Divendres de 9.00h a 10.00 h Dilluns de 15.45 a 16.45 h
B Marc Pujadas Dimecres de 15.45 a 16.45 h Dimarts de 10.00h a 11.00h
     
SEGON
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Javier Rebollo  Dimecres de 9.00 a 10.00 h Dimarts de 9.00h a 10.00h
B Pau Torcal  Dimarts de 9.00 a 10.00 h Dimecres de 9.00 a 10.00 h
     
TERCER
   
TUTORS
VISITES
TRUCADES
A Vanessa Sala

Dimarts de 9.00 a 10.00 h

Dijous de 11.00 h a 12.00h
B Marta Riba
Divendres de 9.00h a 10.00 h Divendres de 15.45 h a 16.45h
     
QUART
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Lluis Sarri Dijous de 10.00 a 11.00 h Divendres de 8.00 a 9.00 h

B Jezabel Koch

 

Dijous de 13.30 a 14.30 h

Divendres de 11.30 a 12.30 h

     

Compartir