Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Matèries i Professors

PRIMER
  SEGON
 
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Anglès Marta Riba
Anglès Marta Riba
  Omar Jiménez  


Omar Jiménez

 

 

Vanessa Sala

 

Vanessa Sala

 

Ciències naturals

Begoña Vendrell (A)

Violeta Saló (B)

Castellà Pablo Sandoval (A) i Jezabel Koch (B)
Ciències socials Ferran Casanova
Català  Xavier Ibáñez (A) i Abel Ramón (B)
    Ciències naturals Josep Serrarols
Educació física Javier Rebollo Ciències socials
 
Montserrat Galí (A)
 
Núria Pociello (B)
Francès

Elisenda Amado (A)

Elisenda Amado (B)

   
Català i castellà Alessandra Marcia i Pablo Sandoval Educació física Javier Rebollo
    Francès

Elisenda Amado (A)

Imma Pérez (B)

Matemàtiques Cecília Calvo
Matemàtiques David Virgili
       
Plàstica

Dolors Valls

Eva Miraball

Música Pau Torcal
Tecnologies

Cecília Calvo i Bego Vendrell (A)

Cecília Calvo i Violeta Saló (B)

Valors ètics

Alessandra Marcia i Xavier Ibáñez

    Tecnologies

David Virgili (A)

Francesc Blasi (B)

 Valors ètics

Alessandra Marcia i Pablo Sandoval

   
TERCER
  QUART
 
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Anglès Omar Jiménez Anglès Omar Jiménez
 

Vanessa Sala

Marta Riba

Usoa Sol

 

Marta Riba

Usoa Sol

    Anglès del CAE Preparation

Usoa Sol

Castellà

 Jezabel Koch

Castellà Jezabel Koch (A) i Abel Ramon (B)
Català Abel Ramon    
    Català

Alessandra Marcia

Ciènces naturals Josep Serrarols i Violeta Saló
Ciènces socials Núria Pociello
Ciènces socials Ignasi Lasheras
Educació física Javier Rebollo
    Educació eticocívica Xavier Ibáñez
Educació física Javier Rebollo Física

Violeta Saló i Èric Saró (A)

Cornèlia O'Callaghan (B)

Valors ètics Vanessa Sala (A) i Abel Ramon (B) Francès

Elisenda Amado i Imma Pérez

Francès Elisenda Amado Matemàtiques Èric Saró (A) i Cornèlia O'Callaghan (B)

 

Matemàtiques

Cornèlia O'Callaghan (A)

Violeta Saló (B)

Química

Violeta Saló i Èric Saró (A)

Cornèlia O'Callaghan (B)

Plàstica Toni Calvet Economia 

Víctor Cervera (A)

Ferran Casanova (B) 

Tecnologies

Francesc Blasi

Valors Ètics Xavier Ibáñez
       
OPTATIVES QUART
     
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Biologia i Geologia Josep Serrarols Llatí Pablo Sandoval
Informàtica David Virgili
Tecnologia Francesc Blasi

 

Professors de l'escola, professors universitaris

Educació Secundària Obligatòria

  • Presentació
  • Matèries i Professors
  • Tutoria
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

L’Educació Secundària es correspon amb l’etapa vital que anomenem «adolescència», que és al mateix temps la del despertar de la vocació i la del despertar de la intel·ligència.

Procurem als nostres alumnes un ambient saludable dins i fora de l’aula, un ambient de vitalitat, de serenitat i de concentració que afavoreix el goig en l’amistat i l’alegria en l’estudi.

Confiem per principi en les possibilitats de tots els nostres alumnes, perquè només des de la confiança l’adolescent és capaç de trobar en ell tots els recursos que li han de permetre superar les dificultats amb què es pugui trobar.

Per donar bons models de rigor, entusiasme i exigència en el treball intel·lectual, comptem amb un planter de professors molt vocacionals i altament qualificats, que es mantenen en actiu en el cultiu de les seves disciplines respectives.

Prenem cura, al mateix temps, de l’equilibri personal dels nostres nois i noies, que té a veure amb l’intel·lecte però també amb les emocions, amb les expectatives, amb l’assumpció intel·ligent de les frustracions i dels propis límits, i amb la capacitat de prendre decisions d’una forma reflexiva.

Des de les tutories de cada grup classe, però també a través de l’acció coherent del conjunt de professors, acompanyem els nostres alumnes en el seu creixement personal i acadèmic, tot proporcionant-los un entorn adequat per al seu desenvolupament saludable.

Amb una dotació horària superior a la que mana la llei en disciplines que són fonamentals (anglès, matemàtiques, història, física i química), busquem un aprenentatge actiu i significatiu que vagi molt a fons en allò que en cada cas s’estudia, a fi que allò après quedi consolidat per a tota la vida.

En aquest propòsit, incorporem les noves tecnologies en els àmbits on el seu ús permet millorar realment la comprensió de les matèries i el rendiment escolar.

Als alumnes que així ho decideixen, els donem oportunitats d’assumir compromisos personals en relació a les temàtiques socials i mediambientals estudiades. Pel que fa a les llengües estrangeres, en els cursos superiors es prepara el First i l’Advanced en anglès i el Delf en francès, dins del mateix horari escolar.

Pel que fa a l’educació física, fomentem la pràctica de l’esport com a activitat saludable tant a nivell físic com social.

PRIMER
  SEGON
 
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Anglès Marta Riba
Anglès Marta Riba
  Omar Jiménez  


Omar Jiménez

 

 

Vanessa Sala

 

Vanessa Sala

 

Ciències naturals

Begoña Vendrell (A)

Violeta Saló (B)

Castellà Pablo Sandoval (A) i Jezabel Koch (B)
Ciències socials Ferran Casanova
Català  Xavier Ibáñez (A) i Abel Ramón (B)
    Ciències naturals Josep Serrarols
Educació física Javier Rebollo Ciències socials
 
Montserrat Galí (A)
 
Núria Pociello (B)
Francès

Elisenda Amado (A)

Elisenda Amado (B)

   
Català i castellà Alessandra Marcia i Pablo Sandoval Educació física Javier Rebollo
    Francès

Elisenda Amado (A)

Imma Pérez (B)

Matemàtiques Cecília Calvo
Matemàtiques David Virgili
       
Plàstica

Dolors Valls

Eva Miraball

Música Pau Torcal
Tecnologies

Cecília Calvo i Bego Vendrell (A)

Cecília Calvo i Violeta Saló (B)

Valors ètics

Alessandra Marcia i Xavier Ibáñez

    Tecnologies

David Virgili (A)

Francesc Blasi (B)

 Valors ètics

Alessandra Marcia i Pablo Sandoval

   
TERCER
  QUART
 
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Anglès Omar Jiménez Anglès Omar Jiménez
 

Vanessa Sala

Marta Riba

Usoa Sol

 

Marta Riba

Usoa Sol

    Anglès del CAE Preparation

Usoa Sol

Castellà

 Jezabel Koch

Castellà Jezabel Koch (A) i Abel Ramon (B)
Català Abel Ramon    
    Català

Alessandra Marcia

Ciènces naturals Josep Serrarols i Violeta Saló
Ciènces socials Núria Pociello
Ciènces socials Ignasi Lasheras
Educació física Javier Rebollo
    Educació eticocívica Xavier Ibáñez
Educació física Javier Rebollo Física

Violeta Saló i Èric Saró (A)

Cornèlia O'Callaghan (B)

Valors ètics Vanessa Sala (A) i Abel Ramon (B) Francès

Elisenda Amado i Imma Pérez

Francès Elisenda Amado Matemàtiques Èric Saró (A) i Cornèlia O'Callaghan (B)

 

Matemàtiques

Cornèlia O'Callaghan (A)

Violeta Saló (B)

Química

Violeta Saló i Èric Saró (A)

Cornèlia O'Callaghan (B)

Plàstica Toni Calvet Economia 

Víctor Cervera (A)

Ferran Casanova (B) 

Tecnologies

Francesc Blasi

Valors Ètics Xavier Ibáñez
       
OPTATIVES QUART
     
MATÈRIES
PROFESSORS
MATÈRIES
PROFESSORS
Biologia i Geologia Josep Serrarols Llatí Pablo Sandoval
Informàtica David Virgili
Tecnologia Francesc Blasi

 

Professors de l'escola, professors universitaris

PRIMER
   
TUTORS
VISITES
TRUCADES
A Elisenda Amado Divendres de 9.00h a 10.00 h Dilluns de 15.45 a 16.45 h
B Marc Pujadas Dimecres de 15.45 a 16.45 h Dimarts de 10.00h a 11.00h
     
SEGON
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Javier Rebollo  Dimecres de 9.00 a 10.00 h Dimarts de 9.00h a 10.00h
B Pau Torcal  Dimarts de 9.00 a 10.00 h Dimecres de 9.00 a 10.00 h
     
TERCER
   
TUTORS
VISITES
TRUCADES
A Vanessa Sala

Dimarts de 9.00 a 10.00 h

Dijous de 11.00 h a 12.00h
B Marta Riba
Divendres de 9.00h a 10.00 h Divendres de 15.45 h a 16.45h
     
QUART
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Lluis Sarri Dijous de 10.00 a 11.00 h Divendres de 8.00 a 9.00 h

B Jezabel Koch

 

Dijous de 13.30 a 14.30 h

Divendres de 11.30 a 12.30 h

     

Tutoria

PRIMER
   
TUTORS
VISITES
TRUCADES
A Elisenda Amado Divendres de 9.00h a 10.00 h Dilluns de 15.45 a 16.45 h
B Marc Pujadas Dimecres de 15.45 a 16.45 h Dimarts de 10.00h a 11.00h
     
SEGON
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Javier Rebollo  Dimecres de 9.00 a 10.00 h Dimarts de 9.00h a 10.00h
B Pau Torcal  Dimarts de 9.00 a 10.00 h Dimecres de 9.00 a 10.00 h
     
TERCER
   
TUTORS
VISITES
TRUCADES
A Vanessa Sala

Dimarts de 9.00 a 10.00 h

Dijous de 11.00 h a 12.00h
B Marta Riba
Divendres de 9.00h a 10.00 h Divendres de 15.45 h a 16.45h
     
QUART
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Lluis Sarri Dijous de 10.00 a 11.00 h Divendres de 8.00 a 9.00 h

B Jezabel Koch

 

Dijous de 13.30 a 14.30 h

Divendres de 11.30 a 12.30 h

     

Presentació

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

L’Educació Secundària es correspon amb l’etapa vital que anomenem «adolescència», que és al mateix temps la del despertar de la vocació i la del despertar de la intel·ligència.

Procurem als nostres alumnes un ambient saludable dins i fora de l’aula, un ambient de vitalitat, de serenitat i de concentració que afavoreix el goig en l’amistat i l’alegria en l’estudi.

Confiem per principi en les possibilitats de tots els nostres alumnes, perquè només des de la confiança l’adolescent és capaç de trobar en ell tots els recursos que li han de permetre superar les dificultats amb què es pugui trobar.

Per donar bons models de rigor, entusiasme i exigència en el treball intel·lectual, comptem amb un planter de professors molt vocacionals i altament qualificats, que es mantenen en actiu en el cultiu de les seves disciplines respectives.

Prenem cura, al mateix temps, de l’equilibri personal dels nostres nois i noies, que té a veure amb l’intel·lecte però també amb les emocions, amb les expectatives, amb l’assumpció intel·ligent de les frustracions i dels propis límits, i amb la capacitat de prendre decisions d’una forma reflexiva.

Des de les tutories de cada grup classe, però també a través de l’acció coherent del conjunt de professors, acompanyem els nostres alumnes en el seu creixement personal i acadèmic, tot proporcionant-los un entorn adequat per al seu desenvolupament saludable.

Amb una dotació horària superior a la que mana la llei en disciplines que són fonamentals (anglès, matemàtiques, història, física i química), busquem un aprenentatge actiu i significatiu que vagi molt a fons en allò que en cada cas s’estudia, a fi que allò après quedi consolidat per a tota la vida.

En aquest propòsit, incorporem les noves tecnologies en els àmbits on el seu ús permet millorar realment la comprensió de les matèries i el rendiment escolar.

Als alumnes que així ho decideixen, els donem oportunitats d’assumir compromisos personals en relació a les temàtiques socials i mediambientals estudiades. Pel que fa a les llengües estrangeres, en els cursos superiors es prepara el First i l’Advanced en anglès i el Delf en francès, dins del mateix horari escolar.

Pel que fa a l’educació física, fomentem la pràctica de l’esport com a activitat saludable tant a nivell físic com social.

Compartir

Serveis