Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

EntrevistaDocumentació

En general, només cal adjuntar, a la sol·licitud, la documentació acreditativa si la consulta automàtica de dades no obté resultats o si la família s'oposa a la consulta electrònica de dades o no marca les caselles de padró i de discapacitat en la pantalla de protecció de dades. En aquest cas, es detalla la documentació per presentar al resguard de la sol·licitud de preinscripció.

 

Criteris de Prioritat - Barem

CRITERIS GENERALS

 • Germans escolaritzats al centre: 50 punts
 • Proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre o proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor:
  • Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts
  • Quan el domicili del lloc de treball del pare, mare o tutor és dins l'area d'influència del centre: 20 punts
  • A Barcelona ciutat, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal on està ubicat el centre, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre però no en la seva àrea d'influència ni en el mateix districte municipal: 10 punts
 • Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció (RMI): 15 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • Discapacitat de l'alumne, pare, mare, tutor o germans igual o superior al 33%: 15 punts
 • Pare, mare, tutor/a legal treballant al centre educatiu: 10 punts
 • Família nombrosa: 10 punts
 • Família monoparental: 10 punts
 • Alumne nascut en part múltiple: 10 punts
 • Situació d'acolliment familiar: 10 punts
 • Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts

 

Calendari de preinscripció 2022-2023

Segon cicle d'Educació Infantil (EI3, EI4 i EI5) i ensenyament obligatori (Primària i Secundària)

En aquest enllaç trobareu totes les normes de preinscripció i matriculació i els calendaris amb els aspectes específics de cada un dels nivells educatius. 

 

 

Difusió de l'oferta oficial: 4 de març

Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica) (Educació Infantil de segon Cicle i Educació primària): del 7 al 21 de març

Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica) (Educació secundària obligatòria): del 9 al 21 de març

Publicació de les llistes amb el barem provisional: 21 d'abril

Reclamacions: de 22 al 28 d'abril

Publicació de la llista baremada definitiva: 3 de maig

Sorteig: 9 de maig

Publicació de la llista ordenada definitiva: 11 de maig

Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: 27 de maig a l'1 de juny

Oferta final definitiva de places escolars: 9 de juny

Publicació de les llistes d'admesos i llistes d'espera: 10 de juny

Període de matriculació (Educació Infantil, Primària i ESO): del 21 al 29 de juny

 

Compartir

Serveis